Петър Арчев Петър Арчев Нова звезда Потребител

Не ми излиза банката заради закръглянияЗдравейте! Имам следният проблем:


Водя си Валутната сметка в лева поради, поради спецификата на дейността. Имам Начално салдо - 615.42, 3 фактури - 150 ЕВРО, 180 ЕВРО, 180 ЕВРО и 7 ЕВРО банкова такса. Общо 1118.42 ЕВРО х 1.95583 = 2187.44 Обаче, когато осчетоводявам поотделно фактурите и банковата такса, излиза общо 2187.45. Понеже 150 ЕВРО х 1,95583 = 293. 3745 мислех да закръгля към 293.37, въпреки че трябва да е 293.38. Но имам още фактури за по 150 ЕВРО и не ми изглежда редно да закръглям към по - ниската стойност.


Въпросът ми е - какво трябва да направя? Има ли някаква сметка, по която да изпиша примерно разход 0.01 стотинка за да ми излиза валутната сметка?


Благодаря!Отговори

 • Здравейте,

  Тъй като сте задължен към края на отчетния период да правите преоценка на валутните си позиции към официалния курс на БНБ (може и по-често разбира се - например всеки месец), то може да ползвате (всъщност налага Ви се) сметки за отчитане на валутни разлики. В практиката най-често се използват с-ки 624 и 724 съответно Разходи или Приходи по валутни операции.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • Здравейте,
  И аз мислих за този вариант. Но реално при мен идва проблемът от другаде.
  Фирмата води валутната сметка директно в лева.
  Аз пресмятам за всяка фактура сумата поотделно - по 1,95583 и съответно за всяка фактура закръглям поотделно сумата в лева до втората цифра, след запетаята.
  Сумите така се акумулират в ЛЕВА в разплащателната сметка във валута.

  В банковото извлечение обаче, сумите са в ЕВРО и се събират в ЕВРО.
  Тоест банковото извлечение не страда от тези междинни "превалутирания" на ЕВРОТО в ЛЕВА. Фактически има само едно закръгляне на крайното салдо в края на месеца.
  Така накрая на месеца излиза, макар и незначителна разлика.

  Притеснява ме дали от данъчна гледна точка, след като реално разликата не идва от преоценка, а от междинни закръгляния на суми по един и същи курс 1,95583 е целесъобразно да ползвам с/ки 624, 724.

  с Уважение,
  Здравко Генов • Забравих да спомена, че имаме "идеален" случай.
  Тоест в разплащателната сметка във валута за месеца (приемаме края месеца за отчетен период):
  1. Постъпват плащания по фактури в ЕВРО
  2. Одържат се банкови такси за преводите и банкова такса за обслужване на сметката пак само е ЕВРО
  Тоест нямаме реални други счетоводни операции, налагащи преоценка на валутните позиции на фирмата в края на месеца.

  с Уважение,
  Здравко Генов
 • Здравейте,

  Това, че разплащателната Ви сметка е в евро, не променя факта, че може да имате валутни разлики и в евро. Най-малкото при покупка и продажба на валутата реалният обменен курс не е 1,95583, а курсът купува или продава на банката (или обменното бюро). Чисто техничеки разликите от окръгление също са валутни разлики.

  По тази причина не трябва да имате никакви притеснения от данъчна гледна точка. Алтернативата е при данъчна ревизия да дадете на ревизиращите органи 1 ст. и ножица за ламарина, за да си отрежат сумата на дължимия данък.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->