Задай въпрос тук
Мариела Петрова Мариела Петрова Потребител

Възнаграждения на членовете на съвета на директорите на АДКак следва да се третира възнаграждението на членове на съвета на директорите, получено въз основа на Протокол от извънредно общо събрание на акционерите за част от текущата година. Приравнява ли се на трудовите правоотношения, включва ли се в Справка по чл.73 ЗДДФЛ и съответно в ГДД по чл.50 ЗДДФЛ. Благодаря!


Отговори

 • Здравейте,

  От информацията, която давате не става ясно дали възнаграждението е под формата на бонус или те са акционери и решението от събранието е за разпределяне на дивидент.

  Ако приемем, че членовете на Съвета на директорите са назначени на ДУК /Договор за Управление и Контрол/ и е взето решение да се изплати допълнително възнаграждение/ бонус, то се включва във възнаграждението и се облага по съответния ред, съгласно Закона за данък върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/, тъй като този вид договори са приравнени на трудовите за целите на облагането. В този случай не се подава Справка по чл.73 от ЗДДФЛ и ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.

  Ако лицата са акционери и се разпределя дивидент, то на база решението се удържа 5 % данък, който следва да се декларира до края на месеца следващ тримесечието, в което е взето решението за разпределение, с Декларация по чл.55 от ЗДДФЛ. В този случай, ако дивидентът е изплатен, следва да се посочи в Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ. Дивидентът не се посочва в ГДД по чл.50, освен ако не са придобити от източник в чужбина.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер.

  С уважение,
  Мануела Чонкова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->