Задай въпрос тук
Мариела Петрова Мариела Петрова Потребител

Възнаграждения на членовете на съвета на директорите на АД



Как следва да се третира възнаграждението на членове на съвета на директорите, получено въз основа на Протокол от извънредно общо събрание на акционерите за част от текущата година. Приравнява ли се на трудовите правоотношения, включва ли се в Справка по чл.73 ЗДДФЛ и съответно в ГДД по чл.50 ЗДДФЛ. Благодаря!


Отговори

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->