Задай въпрос тук
Zoya Stamatova Zoya Stamatova Потребител

Данъчно третиране на социалните разходи?



Здравейте, фирмата ни се премести в нов офис. За целта са извършени разходи по обзавеждането и оборудването на офиса и са закупени 1бр. куненско обзавеждане за 1800 лв., кафе автомат за 800 лв. и микровълнова печка за 200 лв. Активите се ползват изцяло и само от служителите в офиса, наети по трудов договор.

От данъчна гледна точка закупенте активи третират ли се като социален разход?

Как следва да се офирми документално завеждането на активите като "Социални"?

Данъкът се начислява в/у стойността на активите или само в/у частта на признатата годишна амортизация?



Отговори

 • Здравейте,

  На първия въпрос дали това е социален разход .От написаното по скоро звучи , че може да се третира като социален разход .
  За да са социални едни разходи придобивките трябва да са достъпни за всеки от предприятието, както от написаното разбирам, че е във вашия случай. И както предполагам знаете тези средства не могат да се изземват и използуват за други цели(примерно освен работниците да ги ползват, да ги използвате и за търговски цели) .

  На втория и третия въпрос мисля, че са взаимно свързани и ще се опитам да отговоря заедно . Посочените артикули се придобиват по познатия начин с касови бонове , фактури и т.н. според начина на закупуване .
  Но според стандартите и счетоводните принципи това не са активи за предприятието . Защото, за да наречем едно нещо актив за предприятието то трябва това да е (1) ресурс (2) контролиран от предприятието в следствие от (3)минали събития, от които се очаква бъдещи (4) икономически изгоди . Ето този четвърти критерии, а именно да ни носи бъдещи икономически изгоди не е изпълнен в случая, за да наречем тези артикули активи на предприятието.

  Те изобщо няма да се използват в дейността ,за която съществува предприятието и по никакъв начин няма да увеличат генерираните икономически изгоди за това предприятие (да се увеличи печалбата/доходите чрез тях ) и именно по тази причина те не следва да се завеждат като актив в предприятието , а директно да се изпишат като текущ разход . И върху размера на общата им стойност, която е отчетена като текущ разход да се начисли данъка върху социалните разходи.
  Т.е. в случая те не се завеждат като активи , още по малко като дълготрайни активи . От това следва, че за начисляване на амортизации не може да говорим.

  В някой счетоводни трактовки може и да е добра идея да се заведат с някакви задбалансови сметки тези придобивки, все пак има някакви машини, артикули и др. , които се намират на територията на предприятието и евентуално след време ако престанем да ги използваме и ги премахнем от предприятието да ги отпишем от тези задбалансови записвания .

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Диян Драгоев

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->