Задай въпрос тук
Viara Ilieva Viara Ilieva Потребител

Майчинство при ТЕЛК решениеЛице притежаващо ТЕЛК решение с над 50% инвалидност и имащо право на 26 дни платен годишен отпуск по чл.319 от КТ, за времето на ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2 годишна възраст на колко дни ще има право на платен отпуск - 20 дни по чл.155 или 26 дни по чл.319 от КТ?

Ако лицето си прекрати отпуска за отглеждане на дете до 2 г. възраст и се върне по-рано на работа, детето посещава детска ясла, майката не плаща месечна такса, тъй като е освободена по закон във връзка с ТЕЛК решението. Има ли право в този случай да получава заплата и обезщетение 50% от майчинството по чл.54 ал.1 т.1 от КСО?Отговори

 • Здравейте, г-жо Илиева,

  Съгласно Кодекса на труда лицата с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни т. е годишно работничките или служителките ще трупат по най-малко 26 работни дни платен годишен отпсук освен ако не е уговорен по-голям размер в трудовия договор.

  Кодексът за социално осигуряване предвижда 50% обезщетение за майчинство, ако майката се върне на работа преди изтичане на допълнителния платен отпуск за отглежддане на дете до 2-год. възраст, но в определени случаи то не се изплаща – един от тези случаи е, когато детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка. По смисъла на § 1, ал. 1, т. 14 от Допълнителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване “Детски заведения на пълна държавна издръжка” са заведенията, в които на децата се осигуряват жилище, храна и облекло за сметка на държавния и общинските бюджети, без да се заплаща такса т. е в горе описаната ситуация случаят не е такъв и майката би могла да получи 50% обезщетение за майчинство.

  За справка:
  1. Чл. 319 от Кодекса на труда
  2. Чл. 54 ал. 1 т. 1 от КСО
  3. Чл. 54 ал. 3 от КСО

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Ванеса Илиева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->