Задай въпрос тук
Antonina Badalova Antonina Badalova Потребител

Осигуряване на собственик на ЕООД като самоосигуряващо се лицеЗдравейте, вероятно темата е дискутирана безброй пъти, но към момента съгласно действащото законодателство

1) Допустимо ли е собственик на ЕООД, който е и управител на дружеството, да се осигурява като самоосигуряващо се лице (няма вписана сума за управителя в ТР при възлагане на управлението)?

2) ЕООД-то няма нает персонал и осъществява от време на време някаква дейност. Управителят (съдружник) не получава реално никакво възнаграждение, но той осъществява дейността. Следва ли да се начисляват осигуровки за полагане на личен труд и върху каква сума?Отговори

 • Здравейте,

  Няма пречка собственик на дружество да се осигурява като самоосигуряващо се лице. За да регистрирате собственика като самоосигуряващо се лице и да му начислявате осигуровки (които могат да бъдат на минималния праг) е необходимо в седем дневен срок от започване на самоосигуряването лицето да подаде в НАП декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице.
  Самоосигуряващите се лица, съдружници (или еднолични собственици) в търговски дружества - ООД или ЕООД, внасят осигурителните си вноски през дружествата. Това е така въпреки че:
  - като задължени лица в платежното нареждане се вписват физическите лица с тяхното ЕГН;
  -осигуровките се плащат в компетентната ТД на НАП по постоянен адрес на физическото лице, а не по регистрация на фирмата.
  При самата регистрация на тези лица като самоосигуряващи се те декларират БУЛСТАТА на фирмата, чрез която ще се провежда осигуряването. Тяхната регистрация като самоосигуряващи се е свързана с дейността на фирмата.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Анелия Батлева
 • Благодаря Ви много за изчерпателния отговор.
  Възникна ми още един въпрос и ще Ви бъда благодарна за съдействие.
  Следва ли лице, работещо по трудов договор във фирма, в която е служител и същевременно СОЛ (осигуряващо се на минимума) в собствената си фирма и не получил, каквито и да е облагаеми на практика доходи (за 2017 се е осигурявал на 460лв. в собственото си ЕООД), да подава годишна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ (по-конкретно справка за изравняване на осигуровките - образец 2004)?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->