cveta georgieva cveta georgieva управител

Деклариране на доход по чл.35 от ЗДДФЛ/по чл.45,ал.7 от ЗДДФЛ/Физическо лице е придобило доход през 2017 г. по чл.35 от ЗДДФЛ/по чл.45,ал.7 от ЗДДФЛ/. Същото лице работи и на трудов договор. Освен приложение 6 към ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ за 2017 г., за придобития доход по чл.35 трябва ли да попълва и приложение 1, както и да прави довнасяне по ДОО и здравни осигуровки?

Благодаря предварително за отговора!Отговори

 • Здравейте,

  при подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ, лицето следва да подаде приложение №1, на база получената Декларация по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ от работодателя, както и приложение №6 за придобития доход от друг източник.
  Ако лицето има работодател по основно ТПО към 31.12 на съответна година, последният е преизчислил дохода и лицето не следва да довнася социални и здравни осигуровки.

  За справка:
  чл. 35 от ЗДДФЛ
  чл. 45 от ЗДДФЛ
  чл. 49 от ЗДДФЛ

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • Извинявам се,че отново ви притеснявам,но не разбрах/вероятно въпросът ми е зададен неправилно/трябва ли да се прави довнасяне на здравни осигуровки за дохода придобит по чл.35 от ЗДДФЛ,при положение,че физ.лице работи на осн.трудов договор,а платеца на дохода по чл.35 не е внасял нито аванс.вноски,нито здравни осигуровки.
 • Здравейте,

  както съм описал и горе, тъй като лицето има основен работодател към края на годината, който има задължение за годишно преизчисляване на дохода на лицето, последното не следва да довнася здравни осигуровки.
  Нещо повече, здравни осигуровки върху доход от наем се дължат, само ако си плащате ЗО като безработен. Ако сте осигурени здравно на друго основание - например самоосигуряване или трудов договор не дължите ЗО върху доходите от наем. Лицата, които не попадат в кръга на осигурените лица по ал. от 1 до 4 (това са основно безработните) внасят ЗОВ по реда на ал. 5 от чл. 40. от КСО.
  В същата ал. 5 е указано и задължението за годишно изравняване на ЗОВ за тези лица.

  За справка:
  чл.40, ал.5 от ЗЗО

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Станислав Колев

 • Благодаря за бързия и изчерпателен отговор.Приятен ден и лека работа !
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->