Неделчо Неделчев Неделчо Неделчев началник отдел

Как да тълкувам СИДДО в моя случайРаботя в Казакстан с личен трудов договор. Между България и Казакстан има СИДДО. Плащам си ДОД в Казакстан, където той е 10 %, както и в България. Пребивавам повече от 183 дни в годината на територията на Казакстан. Имам семеиство в България. Не съм изпратен в Казакстан от българската държава, от нейни органи и/или организации, от български предприятия, както и членовете на семейство ми.


Въпросът ми е - след като си плащам ДОД в Казакстан, длъжен ли съм да плащам данъци и в България? Необходимо ли е също да подавам данъчна декларация в края на годината?


Благодаря Ви предварително за отговора!Отговори

 • Здравейте,

  Разделям отговора си между засегнатите теми:

  1. Местно лице за данъчни цели

  Във въпроса си споменавате някои от критериите, ползавани за определяне на държавата, в която лицето е местно за данъчни цели. Принципната логика на закона е лицето да се облага в държавата, за която е местно лице, за общата сума на дохода, получен от него от целия свят след приспадане по определен ред на личните данъци платени в чужбина. В тази връзка отговорът на въпроса дали следва да подавате годишна данъчна декларация в България зависи от това дали сте местно лице за България. Българският Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) определя наличието на постоянен адрес или център на жизнени интереси в България също като критерии за местно лице (отделно от онези, на които Вие не отговаряте - 183 престой и командироване в чужбина). Фактът, че семейството Ви се намира в България, е много силен индикатор (но не задължително достатъчен), че изпълнявате условието за център на жизнени интереси в България.

  Следва да се има предвид, че е възможно съгласно казахстанското законодателство да се считате за местно лице и на Казахстан, което би представлявало риск от двойно данъчно облагане. В този случай се прилагат правилата на СИДДО за определяне на единствена държава, за която лицето да е местно за данъчни цели. В СИДДО критериите за определяне на въпросната държава са посочени в следния приоритетет ред (преминава се към следващ критерий, ако предходният не дава категоричен отговор):
  - държавата, в която лицето разполага с постоянно жилище;
  - държавата, в която е центърът на икономическите му интереси;
  - държавата, в която лицето обичайно пребивава;
  - държавата, на която лицето е гражданин.

  С оглед на горното и на фактите, споменати във Вашето запитване, считам, че държавата, на която сте местно лице за данъчни цели (т.е. в която следва да облагате своя световен доход), е България. Ако съществуват други релевантни факти, неспоменати във въпроса Ви, то отговорът би могъл да бъде различен.

  2. Годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ

  С оглед на коментара ми в т. 1 сте задължен да подадете годишна данъчна декларация в България, тъй като не попадате сред възможните хипотези за освобождаване от деклариране. Трудовите Ви доходи от Казахстан няма да бъдат допълнително облагани в България, но въпреки това следва да ги декларирате. Ще дължите допълнителен данък в България, само ако сте получили някакви други облагаеми доходи (напр. наеми).

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със СИДДО

-->