Elena Bekirova Elena Bekirova Потребител

Трактовка на чл.59 при фирма, която в годината на преустановяване на дейност е посочила в намаление аморт. по ДАП и какво правим следващата годинаЗдравейте,

През м. 07.2016 година имаме ЕООД, което преустановява временно дейност. На основание чл.59 от ЗКПО при определяне на данъчния финансов резултат за 2016 година сме посочили намаление на данъчния финансов резултат с амортизациите от ДАП. През тази 2017 и 2018г. фирмата продължава да не упражнява дейност. Следва ли в ГДД за 2017 г. да посочим в увеличение тези данъчни амортизации от м.07.2016година до м.12.2016 година. На кой ред следва да се посочи това увеличение?

И какво подаваме в НСИ - декларация за неосъществяване на дейност, съответно в НАП как подаваме ГДД за да преобразуваме резултата и следващото ми питане е в Агенцията по вписване какво подаваме - неосъществяващи дейност или осъществяващи дейност.

Благодаря за съдействието Ви.


Отговори

-->