Задай въпрос тук
Иван  Иванов Иван Иванов Потребител

Осигурителен стаж за военноинвалидКакъв осигурителен стаж е нужен за военноинвалид за да получава двете пенсии(за осигурителен стаж и възраст и за военна инвалидност)?


Отговори

Свързани документи с КСО

-->