Тонка  Стефанова Тонка Стефанова Потребител

ET пенсионерЕТ за 2017 г има внесени осигуровки като самоосигуряващо лице от м януари до м май След това му излезе пенсионното решение и запояна да внася само здравни осигуровки . Въпроса ми е как да попълня Таблица 1 при годишното изравняване на ДОО и ЗО.

5 месеца по 460,00 лева =2300,00

Годишния доход на фирмата ЕТ е 5050,00Отговори

  • Здравейте,

    Справката във връзка с годишното изравняване на дохода, се попълва до датата на излизане в пенсия. А справката във връзка със здравното осигуряване се попълва за цялата година - 12 месеца. Финансовият резултат от дейността на ЕТ, се разделя на 12 месеца и получената сума представлява дохода за 1 месец, този доход се посочва в Таблица 1 само за периода до пенсиониране, т.е. до м. май. В Таблица 2, същия доход се посочва за всеки месец.

    Поздрави,
    П.Лазарова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->