Галя Димитрова Галя Димитрова икономист

Регистрация на безработен в НОЙЗдравейте,

имам следния казус. На 06.03.18 съм съкратена от работа и регистрирана в Бюрото по труда. За месец март работодателят ми е изплатил обезщетение. Трябва да се регистрирам в НОЙ ( сега), но все още не съм, а утре ще подпиша договор за наем от името на фирма на мое име, която до момента не развиваше дейност. Договорът всъщност ще влезе в сила от деня на приемане на обекта , за който се сключва.

Моля, за Вашите компетентни мнения.Как да процедирам с НОЙ? Да се регистрирам като безработна, докато започна реална търговска дейност на фирмата, което ще се случи най-рано юни месец или да уведомя НОЙ, че ще се самоосигурявам, но при положение,че не съм регистрирана изобщо има ли смисъл да ги уведомявам за нещо? Възниква и въпросът, дали е необходимо да се самоосигурявам само при наличие на договор за наем ( за наема ще се издават фактури всеки месец)? В НАП кога обявявам дейност - 7 работни дни след подписване на договора или 7 работни дни след влизането в сила на договора ( т.е когато подпиша приемо-предавателен протокол) ?

Последен въпрос: Подала съм декларация в свободен текст, че през 2017г. фирмата не е осъществявала дейност, но не съм го обявила в статистическия институт, задължително ли е да го обявя в НСИ?


Отговори

Свързани документи със ЗС

-->