Nina Kirilova Nina Kirilova касиер

Авансови и окончателни вноски по ЗОДФЛАвансовите вноски и окончателният данък по ЗОДФЛ, които прави ЕТ по параграф 111215 как би трябвало да се превеждат по ЕГН на управителя на ЕТ-то или по Булстат?


Отговори

  • Здравейте,

    В практиката на НАП е установено, че както авансовият данък, така и годишният на ЕТ се внасят по ЕГН на физическото лице собственик на ЕТ. Макар в ЗДДФЛ да не е изрично разписано правилото, все пак съществува текст, определящ, че данъците се плащат по смека на териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес на лицето (а не по регистрация на ЕТ). Именно и в общината по постоянен адрес лицето фигурира в регистрите на ГРАО със своето ЕГН. Обръщам внимание и че осигурителните вноски също се правят по ЕГН на собственика на ЕТ.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->