Галант Лос Галант Лос собственик

Осчетоводяване на фактури без БУЛСТАТЗдравейте,


През месец Февруари 2011 е регистрирано адвокатско дружество по Закона за адвокатурата в Софийската Адв. Колегия. На 10.03. е излязло и първото съдебно решение на дружеството, а на 17.03. дружеството получава и своя БУЛСТАТ номер. Във периода преди 17.03. от дружеството са направени доста разходи във връзка с: създаване на уеб сайт, абонамент Апис, закупуване на активи за офиса, както и на канцеларски материали. За всичките тези разходи дружеството разполага с фактури, на които обаче не е изписан БУЛСТАТ номер, тъй като тогава не е имало такъв. На някои от фактурите фигурира ЕГН на управителя, а причината е че не е имало възможност да се издаде фактура от конкретните доставчици без БУЛСТАТ/ЕГН. На други пък е записано "в процес на регистрация".


Въпросът е: Може ли да се осчетоводят фактурите, на които не фигурира БУЛСТАТ на адв. дружество и да се признае разход?


Благодаря предваарително! Хубав ден!Отговори

  • Здравейте,

    Можете да осчетоводявате и да признавате като данъчен разход фактурите, издадени преди датата на регистрацията на дружеството (съответно датата на издаване на БУЛСТАТ). Следва да се отбележи, че базирайки се на чл. 10, ал. 2 от ЗКПО, може да се заключи, че е налице документална обоснованост и в случаите, в които липсват някои от задължителните реквизити (напр. БУЛСТАТ), ако са налице други документи, удостоверяващи липсващата документация (напр. картончето с БУЛСТАТ след издаването му). В допълнение, чл. 32 от ЗКПО повелява разходите по учредяването на дружеството да се признават за данъчни цели при това дружество, дори и ако са осъществени от учредителите му (съответно документите са издадени на тяхно име).

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->