radoslav makarski radoslav makarski s4etovoditel

СТИПЕНДИЯЗдравейте! Бих искал да попитам как стоят нещата с предоставянето на стипендия от фирма към студент. В ЗКПО пише,че трябва да е последните 2 години от следването както и да не е навършил 25 години. Интересувам се има ли някакви особенности при подбора на студента ,както и ограничение в сумата,която може да му се предостави и съответно кои разходи може да се поемат - квартира, семестриална такса, храна.... как се доказват и осчетоводяват тези разходи?


Отговори

 • Здравейте,

  Особеност в конкретното запитване, е че в практиката на ВАС е прието, под понятието "учредени и предоставени стипенции" да не се разбира предоставянето от данъчно задьлжено лице определена парична сума с цел обучение на произволно избрано или определено въз основа на известни единствено на този субект критерии лице, имащо качеството студент или ученик.
  За да се приеме, че е налице "учредена и предоставена стипенцдия" следва да са определени и публично оповестени правила и процедури, посредством които да се даде достъп на неограничен кръг лица да кандидатстват за отпускане на стипендия. В този смисъл следва да се разбира въведеното от законодателя понятие "учредени стипенцдии", тъй като се касае ползване на данъчно облекчение, условие за ползването на което е да е учредена стипенция.
  Извършените разходи, както гласи закона трябва да бъдат винаги документално обосновани. А доказателствената тежест е изцяло при Вас.

  За справка може да погледнете решения на ВАС: „№ 4270 от 27.04.2007 г. по адм. д. N 8449/2006 г., Решение на ВАС № 5079 от 11.04.2011 г. по адм. д. № 10962/2010 г.”, които макар, че засягат казус по Закона за облагане доходите на физическите лица , са относими към прилагането на чл. 177a от ЗКПО в частта на тълкуването на "учредени и предоставени стипендии.


  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Тодор Тодоров
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->