Задай въпрос тук
Venetka Kirilova Venetka Kirilova Потребител

СОЛ таблица 1 и 2 от ГДДСобственик на ЕООД се осигурява през 2017 г като СОЛ върху доход от 460 лв. За годината декларира доход от наем. Няма други доходи. При попълване на Таблица 1 и 2 към ГДД се попълват колони 4 и 6.

Следва ли да се попълнят т 1 за годишен осигурителен доход върху който се внасят осигурителни вноски - 5520 и съответно т.2 или 3, т 4 с размера на внесените през годината осигурителни вноски, съответстващи на Д 6.


Отговори

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->