Рая Василева Рая Василева Kreston BulMar Студент

Задънена улицаЗдравейте, през 2005г имах фирма на мое име Ет, в която бях в съдружие с второ лице / без да фигурира то в официалните документи/. След определен период по ред обстоятелства фирмата беше прехвърлена на негово име както следво по закон. Бяха натрупани до този момент задължения към НАП в рамките на около 15 хил.лв от невнесени осигуровки. 10 год. по късно имам наложен запор от НАП на мое име за повече от 100хил.лв. Само за изминалата год. НАП ми налага втори запор по същото основание. Към каква институция да се обърна в ситуацията ? Ако ми се налага запор върху запора то най- вероятно докато съм жива ще дължа около 100 милиона


Отговори

 • Здравейте,
  Публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок.
  С изтичането на 10-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, се погасяват всички публични вземания независимо от спирането или прекъсването на давността освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено, или изпълнението е спряно по искане на длъжника.

  Посоченият по - горе текст, урежда давностните срокове за публичните задължения. Следва да имате предвид, че изтеклата погасителна давност не се следи нито от публичния изпълнител, нито от служителите на НАП. За да се погаси дадено задължение, което е изтекло по давност, е необходимо да се направи възражение за това.

  Предвид оскъдната информация, която сте предоставила, не може да се прецени от кога е започнал да тече давностният срок на вашите задължения.

  Или казано с по друг начин, държавата не се интересува от това дали е изтекла погасителната давност на задълженията Ви и ще продължава да се опитва да ги събере по принудителен начин.

  Затова Ви съветвам да се обърнете към адвокат, който да прегледа документите и да прецени дали е изтекъл описаният по - горе срок и да подаде възражение.

  Ако сама не защитите правата си, държавата не е длъжна да го направи служебно.

  Поздрави,
  Цветан Терзийски
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

ЗЗЛД

-->