Mishel Mishel Потребител

Декларация по чл.50 и доход от ВеликобританияФизическо лице през 2017г.има трудов договор до м.03 и граждански договор за м.02 и м.03 - същото лице е работило във Великобритания на трудов договор от м.05 до м.09 през 2017г. И от м.10до м.12 получава обещетение за безработица .В този случай трябва ли да се подаде декларация по чл.50 за дохода, които лицето получава във Великобритания и сумата която е получил от НОИ и с кое приложение?


Отговори

  • Здравейте,

    Следва да подадете декларация по чл. 50, като за доходите от трудови правоотношения с източник България и източник чужбина се попълва приложение №1. Изплатените обезщетения от НОИ не са облагаем доход и не следва да бъдат декларирани. Имайте предвид, че трябва да приложите и документи издадени от местната администрация доказващи внесените осигуровки и данъци във Великобритания, както и служебни бележки за получените доходи от трудови и извънтрудови (гражданския договор) правоотношения с източник България.

    Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

    Поздрави,
    Митко Димов
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->