Михаела Хаджиминева Михаела Хаджиминева Потребител

Полагане на личен труд от собственик на ЕООДЗдравейте,

При полагане на личен труд от собственик на ЕООД, който се осигурява на МОД като СОЛ - 510,00 лева, ако възнаграждението за този труд примерно е 1000,00 лева, дължат ли се осигуровки за разликата от 490,00 лева?Отговори

 • Здравейте,

  полагането на труд от собственик или съдружник, притежаващ поне 5% от размера на капитала, по смисъла на ЗДДФЛ се приравнява на трудово правоотношение. От последното означава, че върху сумата, която собственикът/ съдружникът е определил като възнаграждение се дължат осигуровки и се внася авансово ДОД.
  Ако лицето е определило възнгарждението си в размер на 1 000лв., то върху тази сума то ще следва да внесе осигуровки и ДОД.
  За съответния месец ще имате и задължение за подаване на Декл. Обр. 1 и Декл. Обр. 6.

  За справка:
  §1, т.26, б. "и" от ДР на ЗДДФЛ
  чл. 42, ал.2 от ЗДДФЛ

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер.

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->