ЕКАТЕРИНА ИЛИЕВА ЕКАТЕРИНА ИЛИЕВА СЧЕТОВОДИТЕЛ

декларация по чл.73На 23.03.2016 г. с Протоол от Общото събрание на дружеството е взето решение да бъде разпределен дивидент на собственика 25000 лв. от печалбата за 2015г.

Не сме подали декларация по чл.73 и декларация по чл.55.

Подлежим ли на санкция от нап към 17.05.2018 г. или е минал давностен срок.Отговори

  • Здравейте,

    Давностния срок за този тип нарушение е 5 години, така че към 17.05.2018 година подлежите на санкция.

    Поздрави,
    Димитър Пашов
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->