Емил Димов Емил Димов Потребител

Процедура по коригиране на ДДС по авансови фактуриЗдравейте,


Съгл. ППЗДДС при настъпване на данъчното събитие на доставка, предплатена преди 01.04.11, авансовата фактура за плащането следва да се анулира и да се издаде нова с данъчна основа равна на данъчната основа по доставката. В повечето случеи, обаче, авансовите плащания покриват множество доставки, които могат да настъпят през няколко данъчни периода.


Възможно ли е една факутра да бъде анулирана поетапно на части, съответстващи на ст-стите на осъществяваните доставки?


Програмни продукти като Ajur L не позволяват въвеждането на една фактура като анулиран докумен повече от един път. Възможно ли е коригирането на авансовите фактури да стане чрез кредитни известия, с които последователно те да бъдат сторнирани, и съответно на това да се издават нови такива със ставка 9 %?


Също така, може ли да разясните така описанате технология на корекция на ДДС в ППЗДДС прдвижда: анулиране на ав. фактура със 7 %, издаване на нова ав. ф-ра с 9% и издаване на факутра за доставката с 9 %, при която е отразена усвояване на аванс от новоиздадената авансова фактура и тъй като ДО на доставката е = ДО нова ав. фактура, дъжимото ДДС е 0, или анулирае на ав. ф-ра със 7 % и издаване само на фактура за доставката с 9 % като по нея не се посочва усвояване на аванс?


Предварително благодаря!Отговори

 • Здравейте,

  Поставеният от Вас проблем е съвсем практичен (и явно нерядък), но за съжаление законодателят не е предвидил ясна законова процедура за неговото разрешаване.

  На първо място - не можете да анулирате на части фактурата за авансово плащане. Или се анулира цялата със съответното съставяне на протокол за анулиране, или нищо не се анулира.

  От гледна точка на прилагането на процедурата за анулиране така както е разписана в ППЗДДС:
  - анулирате старата фактура (със 7% ДДС) в месеца на настъпване на данъчното събитие - само по себе си това анулиране поражда Ваше задължение към клиента (туроператора);
  - в същия месец издавате фактура за пълната стойност на услугата, т.е. начислявате 9% ДДС върху цялата данъчна основа (аванс + доплащане), като в нея не посочвате сума на усвоен аванс - сама по себе си тази фактура поражда Ваше вземане от клиента

  Крайният финансов ефект от горното след компенисиране на вземането със задължението е, че клиентът Ви дължи:
  - сумата на доплащането
  - 9% ДДС върху сумата на доплащането
  - 2% ДДС върху сумата на аванса (9% новоначислени минус 7% анулирани)

  Тъй като описаната процедура не Ви устройва напълно, а и няма друга законово предвидена, можете да помислите за следните опции:
  - кредитни известия - поетапно издаване със 7% ДДС срещу съответни фактури на същите стойности, но с 9% ДДС. Формално погледнато нямате основание за издаване на кредитни известия в подобни случаи, тъй като доставката не е развалена и няма промяна в данъчната основа. Не виждам основания обаче за налагане на административна санкция. Отразяването на въпросните кредитни известия не би следвало да е проблем от гледна точка на приемане на данните в ДДС регистрите и Справката-декларация
  - нова фактура за авансовото плащане - анулирате старата фактура и издавате нова за авансовото плащане с 9% ДДС (т.е. преди да са настъпили данъчните събития). По този начин ще имате задължение да доплатите към бюджета 2% ДДС върху целия аванс, така че ще трябва да се договорите с туроператора.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->