Виктория Лазарова Виктория Лазарова Потребител

Запор от ДСИЗдравейте,искам да попитам какъв е законният срок за вдигане на запор от ДСИ.Имаме спечелено дело от 2017г,с което се преустановява дължимото,но до момента запора си стой.Многократно сме писали молби,с копие от решението,но до момента,няма никакво развитие.Колко трябва да се чака.Ако това решение се представи в банката,може ли поне другите суми по сметката да се отблокират или задължително трябва разрешение от ДСИ


Отговори

  • Здравейте,
    с последните изменения на Гражданския процесуален кодекс, приети с Държавен вестник, бр. 86 от 2017 г., длъжникът може да обжалва отказа на съдебния изпълнител да спре, да прекрати или да приключи принудителното изпълнение;
    (чл. 435, ал. 2, т. 6 от ГПК). Трябва да подадете молба до съдебния изпълнител, с молбата трябва да приложите заверен препис от влязло в сила съдебно решение и да поискате изпълнителното дело да бъде прекратено. Както посочихте във вашия въпрос, това вече е сторено, но не можем да сме сигурни, че сте изпълнили процедурата точно. Възможно е да сте предоставили препис от решението, в който не е посочено, че е влязло в сила и др. Трябва да подадете молба, като дадете срок на съдебния изпълнител да прекрати изпълнителното дело, като посочите, че считате, че след изтичането на определения срок е постановил мълчалив отказ. Ако в дадения от Вас срок, делото не бъде прекратено, то следва да подадете частна жалба срещу отказа до компетентния за това съд. Без значение е, дали съдебният изпълнител е постановил отказ да прекрати или не се е произнесъл. За изготвянето на частната жалба Ви съветвам да се обърнете към адвокат.

    Поздрави,
    Цветан Терзийски
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->