Задай въпрос тук
Stela Petrova Stela Petrova Потребител

Абонаментни картиЗдравейте,

Фирма предлага на част от служителите ползване на карти мултиспорт. Една част ще бъде заплатена от персонала, останалата от фирмата. Не е социален разход, тъй като има парични взаимоотношения. Сумата на картата без ДДС ли трябва да се включи като добавка към БТВ? Има ли право на данъчен кредит фирмата за фактурата, която издава доставчика на услугата?

Благодаря!Отговори

 • Здравейте,

  Правилно сте отбелязали, че не е налице социален разход, предоставен в натура,тъй като между работодателя и наетите лица възникват парични взаимоотношения.
  Относно правото на данъчен кредит във връзка с фактури за карти за спорт са налице две хипотези.

  При първата: Ако към момента на придобиването на картите е ясно, че същите ще се предоставят безвъзмездно, то не е налице право на приспадане на данъчен кредит от страна на дружеството. Като добавка към брутното трудово възнаграждение (ще се формира разход за възнаграждения) трябва да включите стойността, която е за сметка на предприятието, с включен ДДС. Частта, която е за сметка на лицата, трябва да се отрази като удръжка от нетната сума на възнаграждението за получаване. За тази цел е необходимо да имате подписани от лицата декларации за съгласие за удръжките.

  При втората: предоставянето на картата за служителите е възмездно. Тогава ще е налице облагаема доставка на услуга, респективно ще е налице право на приспадане на данъчен кредит. Т.е. ако издавате фактури на служителите, с които предприятието е свързано лице (При доставка между свързани лица данъчната основа е пазарната цена), в които начислявате ДДС (доставките са облагаеми), то ще може да използвате данъчен кредит. Няма да правите добавки към брутното трудово възнаграждение и съответно удръжки, а ще са налице разходи за външни услуги и приходи от продажба на услуги.

  В конкретния случай Вие попадате в първата хипотеза и няма да имате право на данъчен кредит за фактурите свързани с картите спорт.

  Поздрави,
  Васил Пантев
 • Благодаря!
 • Здравейте,

  Какви биха били счетоводните записвания , когато са разходи към заплатата.

  При получаване на фактура, стойност 100,00 лева

  498/401 -100
  401/502-100
  Разходите към възнаграждението, частта за сметка на работодателя

  603/420-20,00 лева

  420/498 - 80,00 лева ( удръжка частта за сметка на служителя)

  Остава салдо по сметка 498 - как се закрива ?
 • Здравейте, г-жо Петрова,

  Записвам примерни счетоводни статии:

  498 / 401 100
  401 / 503 100

  421 / 498 80
  604 / 498 20

  Поздрави,
  Васил Пантев


 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->