ET DESI ET DESI

Облагане на чуждестранно лицеПри регистрация на ООД в РБ от чуждестранно лице, член на страна от ЕС и стопанска дейност на територията на страната, трябва ли да го регистрирам като самоосигуряващо се лице и трябва ли да изискам от лицето образец за облагане на доходите му в чужбина?
ООД е с двама съдружници и няма сключен ДУКОтговори

 • Здравейте,

  Въпросът не е много ясно зададен, но ще се опитам да дам насочващи отговори. Не става ясно кой точно има стопанска дейност на територията на страната (ако това е ООД-то, то се подразбира), както и какъв образец за доходи от чужбина визирате.

  Принципно дали трябва да регистрирате чужденеца като самоосигуряващо се лице в България зависи на първо място от това дали той ще извършва трудова дейност в българското ООД. Следва да се има предвид и че съществуват регламенти за координиране на системите за социално осигуряване между държавите в ЕС, съгласно които чуждестранният съдружник би могъл да подлежи на социално осигуряване само в съответната чужда държава.

  Иначе по отношение на облагането на доходите му в България не е нужно да изисквате някакви удостоверения от чужбина, а по-скоро ще Ви се наложи обратният вариант. По-точно на чужденеца да се издава удостоверение за платен (евентуално) в България данък, което да му послужи пред съответната чуждестранна данъчна администрация. Това е така само ако чуждият гражданин се счита за чуждестранно лице и за данъчни цели, но може да имате и другия вариант.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • Здравеѝте, благодаря за отговора, но ще Ви помоля да уточниме отново този въпрос.Ще се опитам да съм по-ясна,тъѝ като имам спор с мои колеги по този случаѝ.
  Уточнявам>
  В България е регистрирано ООД от двама съдружника, чуждестранни лица от държава членка на Ес.Съгласно договора за управление единия съдружник възлага на другия да управлява и представлява дружеството.Не е уговорено възнаграждение.
  В този случаѝ възниква ли задължение за самоосигуряване на управителя на ООД/то.
  Моите колеги твърдят, че тъѝ като размера на месечния осигутителен доход за самоосигупяващите се лица е от 420 до 2000лв, то управителя на ООД=то трябва да представи образец от своята страна за осигурителния си доход, за да се види дали превишава осигурителния праг за България, тоез че е длъжен да се осигупява в Bg
  Не съм работила с чужди граждани моля за яснота?.
 • Здравейте,

  Ще Ви помоля и за следните допълнителни уточнения:
  - чужденецът пребивава ли в България във връзка с управлението на ООД-то?
  - чужденецът извършва ли някаква трудова дейност в чужбина, за която се осигурява, и каква е тя?

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • Във връзка с вашето запитване по темата:
  Чужденеца е от Испания и не пребивава постоянно в РБ, идва само по отношение на работата. В своята страна има фирма за строителство и се осигурява там.
  Как да процедирам в РБ по отношение на задължението за осигуряване.
  Тук ще извършва също строителна деиност .
 • Следва ли да разбирам, че лицето има статута на самостоятелно заето лице в Испания (подобно на самоосигуряващите се лица в България), а не на заето? Следва ли да разбирам, че лицето ще пребивава по-голямата част от времето и ще води бизнеса си основно от Испания?
 • Да, правилно сте ме разбрали, ще се радвам да ми отговорите.

  Предварително Ви благодаря!
 • В този случай и на база на информацията, която сте изложили, считам, че испанският управител няма да подлежи на задължително социално и здравно осигуряване в България, тъй като е самостоятелно заето лице в Испания и извършва значителна част от трудовата си дейност в Испания.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->