vani georgieva vani georgieva счетоводител

Протокол по чл.117Здравейте,

Самоначислявам си Протокол по чл.117 ал.4 от ЗДДС, във връзка със сделка със злато. Съгласно чл.161 ал.1 т.1 от ЗДДС сделката е освободена.

Протокола се отразява и в дневника за покупки и в дневника за продажби, така ли е?Отговори

 • Здравейте,

  при сделките със злато има няколко хипотези:
  1. Данъчно задължени лица, които: произвеждат инвестиционно злато; преработват злато в инвестиционно злато; обикновено доставят злато за промишлени цели, могат да изберат доставките, свързани с инвестиционно злато, да бъдат облагаеми. За целта трябва да са изпълнени и следните две условия:
  - получател по доставките да е регистрирано лице по нашия ЗДДС;
  - в издадената за доставката фактура да е посочено, че данъкът ще бъде начислен от получателя; според закона, когато доставчикът желае да упражни правото си на избор, той посочва това, като включва в издадения данъчен документ за доставката текст “За тази доставка се прилага чл. 160, ал. 2 от закона и съгласно чл. 161, ал. 1, т. 2 ЗДДС данъкът ще бъде начислен от получателя в размер ... (посочва се размерът на ДДС)”.
  При положение че доставчикът на инвестиционното злато няма право или не е упражнил правото на избор, покупката на златото ще е освободена доставка и за нея не се начислява ДДС. Получателят на доставката няма задължения за нейното документиране.
  В случай че доставчикът е упражнил право на избор и е превърнал доставката на злато в облагаема, данъкът за нея следва да бъде начислен от купувача на златото (ООД с регистрация по ЗДДС), тъй като той се явява лице - платец на данъка. Начисляването от получателя става с издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона. Протоколът се съставя в 15-дневен срок, считано от датата, на която данъкът за доставката е станал изискуем.
  2. Изкупуването на злато като материал от фирма доставчик, която има регистрация за сделки с благородни метали, а също и регистрация по ЗДДС, се явява облагаемо данъчно събитие, за което данък трябва да бъде начислен от доставчика.
  3.Продажбата от дружеството (ООД) на злато като материал на друго дружество с ДДС номер, регистрирано да извършва такива сделки, е облагаема доставка. За нея данъчно задължено лице се явява получателят.

  Поздрави,
  Кристина
 • Благодаря Ви за отговора. Но въпроса ми по точно е след като избирам доставката да е облагаема и съставям протокол по чл.117 като получател, този протокол го отразявам и дневника за покупки и в дневника за продажби нали така?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->