КАМЕЛИЯ ДИМИТРОВА КАМЕЛИЯ ДИМИТРОВА Потребител

ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЛИЧНИ ДАННИДружеството е ООД. Има двама съдружници на трудов договор. Същите следва ли да попълват Декларация по Общия регламент за лични данни и какво да съдържа тя. Следва ли да се назначава администратор с трудов договор или може счетоводителя или гл.счетоводител да изпълнява и тази дейност. Когато клиент е ЕТ следва ли да се попълва Декларация по Общия регламент за лични данни и какво да съдържа тя. Изпращам фактурите на клиентите по емайл /в някои случаи емайла е с име на физическо лице/. Следва ли да се попълва и изпраща по емайл Декларация по Общия регламент за лични данни, ако клиентите са ЕТ, ООД, АД или ЕООД.


Отговори

 • Здравейте,
  Дружеството следва да има разписани политики, процедури и правила свързани с процесите на обработка на лични данни. По Общия регламент за личните данни – има различни видове декларации. Декларациите, които трябва да попълнят служителите на трудов договор към дружеството за Декларация за Информираност( целта на тази декларация е да запознае служителите с това какви данни дружеството обработва за тях, за какви цели то обработва тези данни и какви са правата, които служителите имат съгласно Регламент 2016/679), както и Декларация за поверителност( тази декларация се подписва от служители, които имат достъп и обработват лични данни съгласно служебни задължения в дружеството
  Две се основните роли в Общия регламент за лични данни –
  1) администратор на лични данни ( физическо или юридическо лице , което определя целите и средствата за обработването на лични данни) – случая това е вашето дружеството
  2) обработващ лични данни( физическо или юридическо лице, което обработва лични данни от името на администратора).
  Когато клиент ЕТ трябва да го информирате, че вашето дружество обработва неговите лични данни на договорно основание и съгласно приетите вътрешни правила, спазвайки разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679. Това важи и за клиентите, на които се изпраща фактура по ел.поща
  Не следва да изпраща Декларация към Клиенти ЕТ, ООД, АД или ЕООД. С тях може да се сключи допълнително споразумение( анекс към договора) как се обработват личните данни, или да има конкретни клаузи за обработването на лични данни в самия договор между вас и клиента( когато това е приложимо).
  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

ЗЗЛД

-->