Kalina Aleksieva Kalina Aleksieva Потребител

НСИЕТ не упражнява дейност. Трябва ли да подава в НСИ декларация за предприятие без дейност ?


Отговори

  • Здравейте,
    Съгласно разпоредбите на Националния статистически институт (НСИ), ако предприятие не е осъществявало дейност по смисъла на Закона за счетоводството, то трябва да попълни декларация (Приложение №11), с която да декларира това, и да я подаде в ИС „Бизнес статистика“, на е-mail адрес (подписана, подпечатана и сканирана) или в съответните териториални структури на НСИ на хартиен носител.
    В случай че предприятието е осъществявало дейност, но е реализирало приходи и разходи под 500 лева, то трябва да се попълни същата декларация (Приложение 11) и да се избере позиция “Декларирам, че предприятието е осъществявало дейност, но приходите и разходите за дейността са под 500 лева”. Декларацията се подава в ИС „Бизнес статистика“ или заедно с ГДД на хартиен носител в съответните териториални структури на НАП, по пощата с известие за доставка (обратна разписка) или в пощенската станция. Срокът за подаване на документите е до 30 април на следващата година.


    Поздрави,
    Виктория Стоичкова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗС

-->