Ivan Papazov Ivan Papazov Община Счетоводител

Наем ФЛ от ЕСНашата фирма сключи договор с ФЛ от Франция за наем на апартамент в Париж чрез фирма посредник /агенция за недвижими имоти/ която също е от Франция.1, От фирмата посредник би следвало да ми издадат фактура за посредническата услуга, та от нея би ли следвало да изисквам формите за местно лице и за притежател на дохода за да се освободя от облагане и въобще дали попада под презумпцията на СИДДО този разход.2. трябва ли да удържам данък на ФЛ да издавам сметка за изплатена сума и да подавам декларация по чл. 55/201 изплатения наем.

Поздрави!

Пламен Иванов


Отговори

 • Здравейте г-н Иванов,

  подлежащи на облагане с окончателен данък доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество са само тези, които са реализирани от чуждестранно ФЛ на територията на България.
  Тъй като имотът, който наемате, е на територията на друга държава, последното означава че доходът ще е реализиран на територията на Франция и вие не следва да удържате окончателен данък.

  От гледна точка на СИДДО между България и Франция, този доход не попада в обхвата на спогодбата, тъй като под доходи от недвижимо имущество се разбира единствено доход, които местно лице на едната договаряща държава(Франция) получава от недвижимо имущество, намиращо се в другата договаряща държава (България), а във Вашия казус имуществото се намира във Франция.

  По последния въпрос отново отговорът е не, тъй като служебна бележка се издава за реализиран доход и удържан данък на територията на България, декларация по чл.55 от ЗДДФЛ отново не се подава.

  За справка:
  чл. 31 от ЗДДФЛ
  чл. 44 от ЗДДФЛ
  чл. 55 от ЗДДФЛ
  чл.5 от СИДДО между Република България и Република Франция

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Станислав Колев
  • 07 Jul 2018 08:17
  • Ivan Papazov (Потребител)
  • Компания: Община
  • 0
  Благодаря!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->