Стоянка Славова Стоянка Славова учител

Транспортни разходи за учители според Наредба 1 на МОН от м. януари 2017гЗдравейте! Зададох въпроса за транспортните разходи до работното място на учители , работещи в малки населени места. Получих вашия отговор, че имам право, когато пътувам с лично превозно средство да ми се възстановят разходи за гориво на стойността на картата за обществен транспорт.Въпреки това директор продължава да ми къпува карта вместо да представя фактура за гориво на тази стойност.Отговора е ,че заповедта на кмета е за абонаментни карти и трябва да се даде заявка за 2019г, трябва всеки ден да записваме показания на километража при тръгване и пристигане, да представим техническата характеристика на автомобила за разход на 100 км позовавайки се на изисквания на Сметна палата. Моля за обяснение как технически да се разреши този проблем. Струва ми се твърде усложнено, защото когато живееш в отдалечен квартал и трябва да прекосиш целия град, а след това до съответното село разходите са много повече, но ще се плати толкова колкото е картата


Отговори

 • Здравейте,

  Директорът на училището трябва да подаде заявление до кмета, че ще изплащат както карти, така и разходите при ползване на лични моторни превозни средства от служителите.

  Разходите при ползване на лични моторни превозни средства се удостоверяват въз основа на данните за вида, марката и модела на личното моторно превозно средство, за разхода, вида и цената на горивото, за маршрута и изминатото разстояние в километри.
  Разходът за гориво се изчислява по разходни норми, определени от производителя на моторното превозно средство, за най-икономичния режим на движение.
  Видът и цената на горивото се удостоверяват с фактура за заредено гориво. Това са изисквания за определяне на разходи с лични моторни превозни средства.

  При ползване на лични моторни превозни средства, когато между населените места по местоживеене и месторабота няма организиран обществен транспорт или разписанията на обществения транспорт не съответстват с работното време на лицата, се възстановяват извършените разходи за гориво за ползваното моторно превозно средство. Следователно могат да бъдат възстановени разходите в пълен размер, ако попадате в горната хипотеза.

  При ползване на лични моторни превозни средства, когато между населените места има организиран обществен транспорт и не е налице несъответствие на разписанията на обществения транспорт с работното време на лицата, разходите се възстановяват в размер, съответстващ на размера на разходите за най-евтиния вид транспорт. Следователно колкото е размера на картата за градски транспорт.

  Представям Ви и двата варианта, тъй като от така зададения от Вас въпрос не става ясно в коя хипотеза сте.

  Когато с едно лично моторно превозно средство пътуват повече лица, се изплащат разходите на педагогическия специалист, представил документите.

  За справка: Наредба №1 от 16 януари 2017г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Виктория Йотова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->