Йорданка Терзийска Йорданка Терзийска счетоводител

Корегираща ГДД за грешно подадена декларация за отминала годинаПрез 2007 година е подадена сгрешена ГДД (Годишна Данъчна Декларация), като печалбата е занижена с 45,00 лв., а от тук и данък печалба с около 7,00 лв. В същото време не е показан данък за приспадане от 2006 година. В справката на НАП се показва сума за приспадане на надвнесен данък, който всъщност счетоводно е приспаднат но се появява от неправилно подадената ГДД за 2007 г.


Може ли сега през 2011 година да подам корегираща ГДД за 2007 година?Отговори

  • Здравейте,

    Не можете да подавате коригиращи декларации за предходни години. Съществува различен ред за корекции в подобни случаи. Не разбрах обаче от въпроса Ви какво точно е било направено счетоводно, което не е било декларирано. Може ли да помоля за по-подробна информация.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • Прихода и разхода не отговарят на данъчната декларация ,защото след подаването и са правени допълнително счетоводни операции така ,че данъчната печалба е с 45,00лв в повече от дакларираната а от тук и съотватно данък печалба е с 7,00лева в повече за внасяте. В същото време не е отразено приспадането на надвнесен данък от 2006година който припокрива данъка за внасяна с разлика от около 6,00лв
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->