Данаил Добрев Данаил Добрев Потребител

Баланс ОПРЗдравейте, кои са корективните статии в счетоводния баланс и в отчета за приходите и разходите?


Отговори

 • Здравейте,

  Суми с корективен характер в ОПР са разходи за придобиване и ликвидация на ДА по стопански начин; увеличението на запасите от продукция и незавършено производство. Тези разходи водят до нереално намаление на крайния финансов резултат на фирмата, тъй като срещу тях няма еквивалент в приходната страна на отчета.
  Относно Баланса - активни допълващи статии могат да бъдат Разходи по доставката на материалите, Разходи по доставката на стоките и др. Като пасивни корективни балансови статии могат да бъдат преоценъчен резерв, Увеличение на основния капитал, Премии от емисии, Отрицателна репутация.

  За справка СС1.
  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Кристина
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->