Костадин Костов Костадин Костов Standard Profil Bulgaria EAD електромеханик

Молба за получаване на обезщетение при пенсиониранеСлед няколко дни ми престои пенсиониране към предприятие в което съм работил 10 години и очаквам да получа 6 брутни заплати по Кодекс на труда. Имам трудов стаж и възраст за пенсиониране.

Какво трябва да напиша в молбата към работодателя? Трябва ми "Молба-Образец".Отговори

 • Здравейте,

  При прекратяване на трудовото Ви правоотношение не е необходимо да си искате или да посочвате в молбата си за прекратяване, какви обезщетения Ви се дължат при прекратяването. Това задължение е вменено на работодателя по силата на закона (ex lege) и изяло в неговите правомощия е да изчисли и начисли необходимите обезщетения, още повече че в акта (заповедта) за прекратяване е длъжен да посочи изплатените при прекратяването обезщетения, като размер и основание за изплащането им. Най-често срещаните са обезщетенията за неизползван отпуск, за неспазено предизвестие, за оставане без работа, а във Вашия случай и обезщетението при пенсиониране, което има по-скоро благодарствен характер от страна на работодателя за заслужените дълги години последователен труд и усилия на работника към него.

  Най-важното с което следва да съобразите обаче е, че прекратяването на трудовото правоотношение трябва да стане едва след като придобиете право на пенсия. А това право е изцяло в пълномощията на НОИ, от където ще преценят дали отговаряте на изискванията на КСО, тоест едновременно да са налице и двете основания за придобиване правото на пенсия – а именно необходимите възраст и стаж. Затова и бихме Ви посъветвали да изчакате да излезе разпореждането за пенсия от НОИ и едва след това да подадете молба за прекратяване, а още по-добре ще е да приложите към нея копие от разреждането на НОИ, за да няма никакво съмнение, че отговаряте на изкисването за обезщетението при пенсиониране.

  И на финал следва да споменем, че ако работодателят не Ви изплати това обезщетение или се съмнявате в неговия размер, както като продължителност в месеци, така и като размер на брутното трудово възнаграждение, можете да претендирате изплащане по съдебен ред. Исковете по трудови спорове, чийто предмет са парични вземания, се погасяват в 3-годишен давностен срок. В случая тригодишния срок, до който работника може да предяви иск пред съда срещу работодателя за изплащане на обезщетението, се определя спрямо датата, считано от която е настъпило прекратяване на правоотношението.

  Поздрави,
  Николай Иванов

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->