Miroslav Mastrakov Miroslav Mastrakov Потребител

Допълнителна квалификацияПривет.

По време на работа преминах курс по ЗБУТ. Сертификатът е с мое име като лице което отговаря за тази дейност във фирмата,но в него фигурира името на фирмата. При напускане на работа,сертификата остава ли във фирмата или принадлежи на физическото лице,което е преминало обучението?Благодаря


Отговори

 • Здравейте,

  По писмено искане на работника или служителя, работодателят в 14-дневен срок е длъжен да издаде и предостави всички необходими документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение, както и обективна длъжностна характеристика, . Това задължение на работодателя се отнася за всички работници и служители, независимо в какъв период от време те са работили при него.
  Задължение на работодателя е да води трудово досие на всеки работник или служител. Трудовото досие се създава при постъпване на работа и в него се съхраняват документите във връзка с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение. Работодателят е задължен по писмено искане на работникът или служителят на предостави заверени копия от документите в трудовото му досие. Когато работника или служителя се нуждае от документи свързани с трудовото му правоотношение, то той трябва да оформи искането си в писмена форма, като посочи от точната информация от която му трябва.
  Искането трябва да се заведе в деловодството на работодателя. То може да бъде връчено и чрез писмо с обратна разписка.
  Работодателят от своя страна удостоверява изпълнението на своето задължение като предостави исканите документи срещу подпис и дата от служителя или от упълномощено от него лице. Документите могат да се изпратят и с писмо с обратна разписка.

  За справка: чл. 128а и чл. 128б от КТ


  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Виктория Йотова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

ЗЗЛД

-->