Задай въпрос тук
Цветанка Виткова Цветанка Виткова Потребител

Напускане без предизвестиеМоже ли да се напусне без предизвестие по член 327 ако работодателя не изплаща клас на работника ,при условие че това е записано в ТД.Става въпрос за около 18% клас в продължение на една година.Работодателят твърди, че плаща клас след една година работа във фирмата,което никъде не се опоменава в ТД.Работникът е назначен на длъжност,която изпълнява повече от 25год и от предишни работодатели навсякъде му се е признавал този клас за прослужено време.


Отговори

 • Здравейте, г-жо Виткова,

  За придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. При определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия. Работодателят има правото да укаже начина и сроковете за изплащането на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит и да започне изплащането на доп. възнаграждение за ТСПО за период по-голям от една година (т.е най-рано на 2-рата) , като отчете натрупването на трудовия стаж и увеличението на т. нар „клас” прослужено време, но това се отнася единствено за периода на трудово правоотношение при съответния работодател т. е ако служителят има натрупан ТСПО на сходна или съща длъжност преди постъпването си на работа, новият работодател е задължен да започне изплащането на доп. възнаграждение за ТСПО.

  Във Вашия случай работодателят не е изпълнил своите задължения, установени с нормативен акт, като не е отчел и изплатил натрупания от Вас клас прослужено време при предходни работодатели и в тази връзка Вие имате правото да прекратите трудовия си договор без предизвестие. Също така имате правото да подадете сигнал за нередности към Главна инспекция по труда, която да издаде становище по случая.

  За справка:
  1. Чл. 12 Наредба за структурата и организацията на работната заплата
  2. Чл. 327 ал. 1 т. 3 от Кодекса на труда

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,

  Ванеса Илиева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->