Красимир Атанасов Красимир Атанасов Главен счетоводител

Преоценка на недвижимо имуществоБалансовата стойността на земята и сградите на ЕООД е многократно по-ниска от пазарната стойност. Искаме да направим преоценка, за да бъде информацията в раздел Дълготрайни активи на Баланса по-реална.


Допустимо ли е да се прави такава преоценка при условие, че дружеството прилага НСФОМСП? Ако отговорът е положителен, тогава как да определим точно справедливата цена и с какъв документ да защитим тази оценка? Можем ли да използваме протокол от комисия, назначена от управителя, и да заложим данъчната оценката, определена за база за изчисляване на данък недвижимо имущество?Отговори

  • Здравейте,

    Отговорът е не. Не можете да правите преоценка по справедливи стойности на дълготрайните активи (във Вашия случай - надоценка), щом прилагате Националните стандарти. Този подход беше позволен по НСФОМСП до 2007 г. МСФО обаче позволяват въпросната преоценка. Интересно е да се отбележи, че в МСФО за МСП също не е позволено да се ползва подходът на отчитане по справедлива стойност.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->