Тодорка  Йорданова Тодорка Йорданова счетоводител

Личен труд на самоосигуряващ се ЕТПриложима ли е нормата на т.26 "и" от ДР на ЗДДФЛ имайки предвид текста на чл.42 ал.1 и 2 т.2 от ЗКПО за самоосигуряващ се едноличен търговец?


С други думи, може ли едноличния собственик на ЕТ да получава заплата за личен труд във собственото си предприятие, като текущо от тази заплата се удържат личните му осигуровки и авансов ДОД и се изплаща само разликата?Отговори

  • Здравейте,

    Не е възможно да прилагате т. 26, б. и) от ДР на ЗДДФЛ по отношение на ЕТ, тъй като както ЕТ, така и физическото лице собственик на ЕТ, са едно и също лице. Това означава, че собственикът не получава някакви други доходи от своето ЕТ, а цялата печалба на ЕТ е доход за собственика.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->