Донка Атанаасова Донка Атанаасова Управител/Главен счетоводител

ДДС при ВОД и възможност за възстановяване.Здравейте!

Ново регистрирана фирма сме. Регистрирани по ДДС. Все още нямаме приходи от дейността. На етап сме закупуване на активи. Закупуваме машини втора употреба от Италия след участие на спечелен търг. Фирмата, която организира и продава машините е регистрирана по ДДС. При издаване на Инвойс фактура не се начислява ДДС. Следователно ДДС -то се начисли с Протокол от нас./фирма ЕООД/. Протокола го отразяваме и в дневника за покупки/ДО в кол.9/ и в дневника за продажби/ДО в к.9 ик. 13 и начислено ДДС в к.10 и к. 15/. Данъкът е изискуем от фирмата и е внесен./ отчетен период 06.2018 г./

Въпросът ми е: Имаме ли право и кога да си теглим ДДС -то за закупените дълготрайни активи /машини за извършване на дейността/


Отговори

  • Здравейте,

    Правилно сте самоначислили ДДС с Протокол, но включвайки данъчната основа в к.9 от Дневника за покупки, Вие декларирате, че нямате право на данъчен кредит, тъй като в к.9 се посочват данъчна основа и данък на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл.82, ал.2-4 ЗДДС и вноса без право на данъчен кредит или без данък. За да може да ползвате данъчен кредит при тази доставка е следвало да посочите в к.10 - данъчната основа и в к.11 - начисления ДДС в дневника за покупки, съгласно протокола. Разбира се, трябва да имате право на данъчен кредит, а именно закупените машини да се използват в основната дейност на дружеството за извършване на облагаеми доставки (при така аргументирания от Вас въпрос, считам че имате право на данъчен кредит по тази доставка). Можете да се възползвате от правото си на приспадане на данъчен кредит в периода, в който е възникнало това право или в един от следващите 12 периода (месеца).

    Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!


    Поздрави,
    Митко Димов
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->