M B M B Потребител

Личен труд ли е Договор за поръчка(с вкл. авторско право) м/у ЕООД и собственикът муЗдравейте,ЕООД има договор с клиент за разработване на софтуерен продукт. Едновременно с това собственикът има сключен договор като физическо лице със същото ЕООД за получаване на възнаграждение за разработването на софтуерния продукт, като е посочено в договора, че се прехвърлят авторски права.

Въпросът е дали възнаграждението по този договор се третира като личен труд или друг вид договор? Същестуват ли 40% НПР в този случай?

Собственикът на ЕООД-то се осигурява като СОЛ.

Ако се приравнява на трудов договор - това означава ли, че няма НПР и в деклрация 1 се начислява данъка, като се изважда само сумата на осигуровките?

Има ли случай, в които когато възникват авторски права, собственикът на ЕООД да може да декларира дохода не като личен труд и да приспада НПР и осигуровки?Благодаря предварително.


Отговори

  • 11 Aug 2018 12:25
  • M B (Потребител)
  • 0
  Здравейте,

  Понеже все още нямам отговор на въпроса.

  Договор за разработваенето/поръчка на софтуер м/у ЕООД и собственикът му приравнява ли се на трудов по смисъла на §1, т.26, буква „и”от ДР на ЗДДФЛ - правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5% от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член кооператори или акционери.

  Защото в този случай възникват авторски права, за които се приспадат 40% НПР.

  Благодаря предварително.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->