Sikra Sikra

Възстановен корпоративен данък за минали годиниЗдравейте!Моля за Вашето компетентно мнение и помощ при осчотоводяване на възстановен корпоративен данък по акт на НАП за възстановяване от м.08.2018 г. Данъкът се отнася за 2011, 2012 и 2013 година и подлежи на възстановяване на основание международно споразумение, според което е намален данъчния финансов резултат на българската фирма за цитираните години. За съответните периоди корпоративният данък е начисляван, внасян, а печалбата е разпределена и съответно е внесен 5% данък върху дивидентите.Въпросът ми е:

1. Какви счетоводни операции да взема при осчетовдяване на акта от НАП, с който се възстановява част от внесения корпоративния данък, без това да повлияе на финансовия резултат за текущата година?

2. Следва ли върнатият корпоративен данък да се разглежда като приход на фирмата през 2018 г., имайки предвид, че е намален данъчния финансов резултат за горецитираните години?Благодаря Ви предварително!Отговори

 • Здравейте,

  Може би при начисляване и плащане на данъка сте взели следните операции:

  123 / 452 -

  452 / 503 -

  За възстановения данък би следвало да вземете слените операции:

  503 / 452 -

  452 / 122 -
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->