Александра Александра Александра Александра Потребител

Запор на банкова сметка при болничен за бременностЗдравейте,

Имам запор на банковата сметка, но от началото на този месец съм в болничен за бременност, поради несподобност да извършвам физическите си задължения.

Има ли право ЧСИ да ми удържа пари от болничния и след това от майчинснвото? Ако не - какво следва да направя за да избегна това?Отговори

 • Здравейте,

  Съдебната практика е единна, че трудовото възнаграждение и въобще всяко възнаграждение за труд, както и пенсията са частично секвестируеми, т.е. наложения върху тях запор обхваща само секвестируемата част. Съществуват колебания в практиката единствено по начина на определяне на секвестируемата, съответно – на несеквестируемата част. Трудностите при тълкуването на законовата уредба произтичат от избрания от законодателя подход при определянето им. За да бъде установено точното съдържание на законовата уредба, е необходимо да бъдат разгледани отделно и съобразени правилата за определяне както на несеквестируемата, така и на секвестируемата част на дохода на длъжника.
  Несеквестируемият минимум е определен абсолютно – в размер на минималната работна заплата и това се отнася както за всяко възнаграждение за труд, така и за пенсията. Следователно не може да получаваш по-малко от установената минимална работна заплата в размер на 510 лв.

  За справка: чл. 446, ал. 1 ГКП

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Виктория Йотова
 • Но , аз не разбрах, има ли право ЧСИ да ми удържа пари от болничния за 0ременност и след това от майчинството?
 • Здравейте,

  Съгласно Кодекса за социално осигуряване не може да бъде налаган запор върху вземането Ви за обезщетение за болничен и майчинство, освен за задължения към НОИ или за издръжка. Същото важи и за социалните помощи по Закона за социалните помощи.
  Ако Ви е наложен такъв запор, можете да искате от съдебния или публичния изпълнител, който го е наложил, да вдигне запора, или да обжалвате запора. Същото важи и ако е запорирана сметката, по която се превеждат майчинските.

  За справка: чл. 14 от ЗСП; чл. 114а от КСО

  Поздрави,
  Виктория Йотова
 • Здравейте,
  вашият случай попада в обхвата на чл. 435 от Гражданския процесуален кодекс - подлежащи на обжалване действия на съдебния изпълнител. Съгласно чл. 435, ал. 2, т. 2 от Гражданския процесуален кодекс длъжникът може да обжалва насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо.
  Жалбата се подава чрез съдебния изпълнител до окръжния съд по мястото на изпълнението в едноседмичен срок от извършване на действието, ако страната е присъствала при извършването му или ако е била призована, а в останалите случаи - от деня на съобщението. За третите лица срокът започва да тече от узнаване на действието.

  Поздрави,
  Цветан Терзийски
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->