Павлина Стефанова Павлина Стефанова Потребител

Облага ли се е ДДС туристическия данъкНачислява ли се ДДС върху туристическия данък, плащан от хотелиер към общината?Отговори

 • Здравейте,

  Считам, че се начислява ДДС по отношение на местния туристически данък.

  За да преформулирам въпроса Ви, ще кажа, че визирам етапа, на който туристическият данък се начислява на и съответно се заплаща от туриста на хотелиера. Туристическият данък по своята същност е косвен данък. ЗМДТ задължава хотелиерите да посочват на отделен ред във фактурите си този данък. По смисъла на ЗДДС данъчната основа включва всичко, дължимо от получателя към доставчика, вкл. данъците и таксите, дължими за доставката. Тъй като с туристически данък се облагат именно нощувките, които са доставки от ДДС гледна точка, то този данък е пряко свързан с доставките и съответно следва да се включи в данъчната основа за облагане с ДДС.

  Само за сравнение - евентуалното доплащане на туристически данък по реда на чл. 61с от ЗМДТ при по-ниска от 30% заетост не представлява доставка по смисъла на ЗДДС и съответно не се дължи ДДС.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->