Nikolay Takiev Nikolay Takiev Accountant

Съставител на финансови отчетиЗдравейте!Имам следния въпрос: от 2015 до 2018 съм работил като оперативен счетоводител, паралелно докато учех висшето си образование - бакалавър по специалност финанси. През 2018 успешно завърших бакалавърската си степен и продължавам да работя като оперативен счетоводител. Въпросът ми е, съгласно закона, към момента отговарям ли на изискването за завършена бакалавърска степен и 3 години действителен стаж по отношение правото за съставяне на финансов отчет или тези 3 години започват да текът от момента на дипломирането ми ?


Отговори

 • Здравейте,

  Физическите лица, които съставят финансовите отчети, и управляващите и/или представляващите счетоводните предприятия, които подписват финансовите отчети, когато финансовите отчети са съставени от счетоводни предприятия, трябва да отговарят на следните изисквания:

  Да имат придобита задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него действителен стаж по специалността, както следва:

  Висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:
  - при магистърска степен - две години;
  - при бакалавърска степен - три години;
  - при степен "професионален бакалавър" - 4 години;
  - друго висше икономическо образование и 5 години стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;
  - средно икономическо образование и 8 години стаж като счетоводител;

  Да не са осъждани за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, раздел I от Особената част на Наказателния кодекс.

  Според мен сте изпълнили изискванията и имате право за съставяне на финансови отчети.

  За справка: чл.18 от Закона за счетоводството

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Виктория Йотова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->