Sibil Visyova Sibil Visyova учащ

Внос на стокаЗдравейте,

Имам следния казус, за който имам нужда от помощ, защото не ми е много ясно.1. На 17.10.2017г. получавам проформа фактура (на английски) за закупуването на стока от Китай от китайска фирма „X“ за 1500.00 USD.;

2. На 19.10.2017г. има направен превод по тази фактура от левова сметка на стойност 2839.00лв. (по курс на банката 1.67) В основанието обаче е посочена сумата от 1700.00 USD. (правя предположение, че тези 150.00 USD са застраховка, защото вж.4.);

3. На 25.10.2017г. получавам фактура (отново на Китайски) за самата стока пак на стойност 1500.00 USD.;

4. На 7.11.2017г. получавам застрахователна полица (на китайски – с google преводач разбирам, че е застраховка), но няма никакви стойности, освен таза на фактурата за стоката (1500.00 USD), за това предполагам, че тези 150.00 USD са за застраховката (но може и да е нещо друго...);

5. На 9.01.2018г. получавам две платежни нареждания на стойност 739.54лв. за платено мито и ддс от българска фирма „Y“ (получателя на стоката е българска фирма „Z“, предполагам, че фирма „Y“ е посредник/доставчик/не знам и аз)

6. На 15.01.2018г. се сдобивам и с митническа декларация, в която:

- Има изчислена основа (1500*1.62=2430.00лв) за начислено мито (6.5%) = 157.95лв.

- Има вписани други разходи в размер на 320.00лв. (?), които са добавени към 2430.00 = 2750.00лв.

- Има изчислена основа (2750.00+157.95=2907.95лв.) за начислено ДДС (20%) = 581.59лв.

- Не знам дали е от значение, но като условия за доставка пише CFR.Какви счетоводни операции трябва да възникнат и кога? Какви други документи би трябвало да са налични?Отговори

 • Здравейте,

  При получаване на фактурата от Китай следва да вземете следните операции :

  Д-т с/ка Стоки на път - за левовата равностойност на 1500 USD към датата на фактурата
  К-т с/ка Доставчици във валута - за левовата равностойност на 1500 USD към датата на фактурата

  Аналогични са записите и за застраховката.

  От тук нататък не ми става ясно кой е вносител по митническата декларация след като митото и ДДС-то са платени от друго дружество. Ако в митническата декларация като вносител е записано другото дружество следва с него да се свържете, за да уточните подробностите, ако вашето дружество е вписано като вносител статиите са следните:

  Д-т с/ка Стоки на път - със стойността на митото
  Д-т с-ка ДДС - със стойността на ДДС-то ( в случай, че имате право на ДК)
  К-т с/ка Разчети с митници - за цялата стойност

  Митническите органи начисляват мито и ДДС върху стойността на стоката по митнически курс + всички съпътсващи разходи - в т.ч. разходи по транспорт, което предполагам е във Вашия случай.

  След като се сдобиете с фактурата за транспорт:

  Д-т с/ка Стоки на път - със стойността на транспорта
  Д-т с/ка ДДС - със стойността на ДДС-то ( в случай, че имате право на ДК)
  К-т с/ка Доставичици в лева - за цялата стойност

  Когато стоката пристигне при Вас:

  Д-т с/ка Стоки - за всичко натрупано до момента
  К-т с/ка Стоки на път - за всичко натрупано до момента

  Относно наличните документи:

  1) Фактурата от Китай
  2) Митническата декларация
  3) Транспортни документи
  4) Всякакви протоколи за приемане на стоката - ако са налични

  Поздрави,
  Недялка Куфарова
 • Закупуването на стоката става от форма „Z“ – която не е рег.по ЗДДС. Тези операции правилни ли са:

  1. Дата 19.10.2017г. с вид документ: банково извлечение
  Д-т с/ка Доставчици във валута (1700.00*1.65272-курс за деня) 2809.62лв.
  Д-т с/ка Разх.по вал.операции 29.38лв.
  К-т с/ка Разпл.сметка в лева 2839.00лв.

  2. Дата 25.10.2017г. с вид документ: фактура
  Д-т с/ка Доставки ан.с/ка стоки на път (1500.00*1.65959-курс за деня) 2489.39лв.
  К-т с/ка Приходи по вал.опер. 10.31лв.
  К-т с/ка Доставчици във валута (1500.00*1.65272) 2479.08лв.

  3. Дата 07.11.2017г. с вид документ: Застрахователна полица
  Д-т с/ка Доставки ан.с/ка стоки на път (200.00* 1.6916-курс за деня) 338.32лв.
  К-т с/ка Пр.от вал.оп. 7.78лв.
  К-т с/ка Доставчици във валута (200.00*1.65272) 330.54лв.

  В митническата декларация е вписано като получател фирма „Z” – която не е рег.по ЗДДС, а като декларатор фирма „Y“ – от която получаваме само платежни нареждания. За тези 320.00лв., които са добавени в ЕАД към фирма „Y“ ли да се обърнем или към Митницата – нямам идея... Ако няма документ за тези 320.00лв. и не се отразят проблем ли е?

  4. Дата 09.01.2018г. с вид документ: Протокол ? (по платежните нареждания)
  Д-т с/ка Разчети в митници 739.54лв.
  К-т с/ка Каса 739.54лв.
  Не съм сигурна плащането как се отразява – с платежните нареждания с тяхна дата или с митническата декларация с датата на МД ?

  5. Дата 15.01.2018г.? с вид документ: митническа декларация?
  Д-т с/ка Доставки ан.с/ка стоки на път 739.54лв. (което е платеното мито и ддс)
  К-т с/ка Разчети с митници 739.54лв.

  6. Дата 15.01.2018г. понеже няма никакви протоколи за получаване на стоката може ли с вид документ: митническа декларация да се признае стоката?
  Д-т с/ка Стока 3567.25лв. (без 320.00лв.)
  К-т с/ка Доставки ан.с/ка стоки 3567.25лв. (без 320.00лв.)

  МНОГО ВИ БЛАГОДАРЯ!!!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->