Донка Дянкова Донка Дянкова счетоводител

ДМА на земеделски производител, регистриран като физическо лицеЗемеделски производител - физическо лице, купува трактор и комбайн. Какво става оттук нататък: ще се води ли счетоводство, ще се начисляват ли амортизации? На кого и за какво ще служат резултатите от счетоводството, щом облагането ще става с признаване на необходимо-присъщи разходи ? Коя е най-добрата форма за регистрация на земеделски производител - като физическо лице, като ЕТ или като ООД - моля направете коментар за плюсовете и минусите на всяка една форма на регистрация.


Отговори

 • Здравейте,

  След като не е регистриран като ЕТ, земеделският производител има две възможности за признаване на разходи за дейността:

  1. Нормативно признати разходи - 60% (с някои изключения). В този случай не е необходимо да се доказват реално извършените разходи. На практика не се води счетоводство (освен отчетност на приходите от дейността), активите не се завеждат в амортизационен план и не се начисляват амортизации.

  2. Реални разходи - всички разходи трябва да са документално обосновани. Води се счетоводство, признават се амортизации. Тази опция всъщност е задължителна от 2011 г., ако сте регистрирани по ЗДДС. В противен случай можете да изберете да се възползвате от тази опция от 2011 г., като продължите да я прилагате минимум до 2015 г. включително. Можете и еднократно да я изберете за 2010 г. без да се ангажирате с прилагането й в следващите 5 години.

  Относно сравнението на три от възможните форми, чрез които може да се осъществява земеделска дейност, може да вземете под внимание следните кратки бележки:

  - физическо лице (нерегистрирано като ЕТ, нерегистрирано по ЗДДС) - 60% нормативно признати разходи; 10% личен данък по ЗДДФЛ
  - ЕТ и физическо лице (нерегистрирано като ЕТ, регистрирано по ЗДДС) - реални разходи; 15% личен данък по ЗДДФЛ; преотстъпване на дължимия данък в размер до 60% от него при изпълнението на определени инвестиционни изисквания
  - ООД (или друго дружество) - реални разходи; 10% корпоративен данък по ЗКПО; 5% окончателен данък върху разпределени дивиденти по ЗДДФЛ; преотстъпване на дължимия данък в размер до 60% от него при изпълнението на определени инвестиционни изисквания

  Преценката за това коя е най-подходящата форма за осъществяване на дейността, следва да се направи от всеки един земеделски производител на база на конкретните специфики и цели на дейността му.

  Поздрави,
  Пламен Донев


 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->