ceca marinova ceca marinova ИВМИЛ ЕООД Потребител

декларация по ЗОДФЛ на адвокатЗдравейте, адвокат ,свободна професия, е назначил на трудов договор адвокатски сътрудник. Плаща му заплата , осигуровки,ДОД. През годината има приход от услуги. В края на годината той подава декл. по ЗОДФЛ , като приспада нормативно признатите разходи. Какво се прави със сумата дадена за заплата ,това разход ли е за него и къде се отразява . Ако има и други разходи /за наем /, те също къде се отразяват, благодаря


Отговори

 • Здравейте,

  съгласно ДР на ЗДДФЛ адвокатите попадат в категорията на лицата, упражняващи свободна професия. Последното означава, че доходът, който те реализират, е доход от друга стопанска дейност, за който законът предвижда 25% нормативно признати разходи за дейността, когато говорим именно за този доход от упражняване на свободна професия. Обръщам внимание, че разходите не следва да се документират чрез счетоводни документи, тъй като техният размер е определен по закон. За съжаление, разходите за възнаграждения, осигуровки и каквито и да било други разходи не могат да бъдат намалени от годишната данъчна основа, тъй като това е позволено единствено за ЕТ, които формират облагаем доход по реда на ЗКПО.

  За справка:
  §1, т. 29 от ДР на ЗДДФЛ;
  чл. 29, ал. 3 от ЗДДФЛ;

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->