RUMYANA Ilieva RUMYANA Ilieva счетоводител

Продажба на УПИ собственост на ООДПрез 2006 година ООД закупува земя - УПИ. При покупката не е ползван данъчен кредит. Въпросът ми е продажбата на земята, която е УПИ , освободена сделка ли е и по каква цена /данъчна оценка или пазарна/. ООД е регистрирано по ЗДДС.


Отговори

 • Здравейте, г-жо Илиева,

  продажбата на земя по принцип е освободена от облагане с ДДС доставка, но доставчикът може да я превърне в облагаема.

  Изключение представляват доставките на урегулирани поземлени имоти (УПИ), които винаги подлежат на облагане с ДДС т.е. във вашия случай следва да начислите ДДС. Данъчната основа се формира от пазарната стойност, включително разноските по сделката - местния данък, такса вписване и нотариалната такса без включен в нея ДДС.

  За справка:
  чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС

  При необходимост от повече информация относно сделката може да погледнете тук:

  http://balans.bg/766-5-6-1-prodajba-na-ureguliran-pozemlen-imot-upi/

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Виктория Петкова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->