Зорница Николаева Зорница Николаева Потребител

Капитализиране на разходи за ДМАЗдравейте!

Интересува ме разходите за транспорт и разходите за услуга с кран по преместването на ДМА,който ще се ремонтира и ще се извършват подобрения,трябва ли да се капиталиризат?Или трябва да се отчетат като текущ разход.Благодаря!


Отговори


 • Здравейте,г-жо Николаева!

  Според НСС 16 в т.6 - са определени последващите разходи, свързани с отделни дълготрайни материални активи (ДМА), когато предприятието ще има икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на съществуващия актив.

  Такива разходи са:

  а) изменение на отделен актив, за да се удължи полезният срок на годност на актива или да се увеличи производителността му;
  б) осъвременяване на машинни части, за да се постигне значително подобряване на качеството на продукцията и/или на услугите;
  в) разширяване на възможностите за нови продукти и/или нови услуги;
  г) въвеждане на нови производствени процеси, които дават възможност за съкращаване на производствените разходи;
  д) икономически по-изгодна промяна във функционалното предназначение на актива.

  С тези разходи се коригира балансовата стойност на дълготрайния актив, т.е. те се капитализират.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави!
 • Благодаря!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->