Надя Христова Надя Христова Потребител

Деклариране на доходи от частни уроциЗдравейте,


Работя на трудов договор, където се осигурявам и давам частни уроци по английски в свободното време. Възнамерявам да декларирам този допълнителен доход. Попълнила съм Таблица 6 на част 1 от Приложение 3 към декларация по чл.50 от ЗДДФЛ. Това коректно ли е? Очаквам, че дължа и здравни вноски върху допълнителния доход, освен данък.


Благодаря предварително!Отговори

 • Здравейте,

  Макар и реализирания от Вас доход от частни уроци да е безспорно облагаем такъв по ЗДДФЛ, въпросът с дължимите осигурителни вноски за съжаление е един от практически неуредените въпроси в осигурителното ни законодателство. Проблемът съществува тогава, когато клиентите Ви са физически лица, а не фирми (юридически лица). От контекста на въпроса Ви правя извод и че не сте самоосигуряващо се лице.

  Ще започна от конкретната таблица в Приложение 3, където трябва да декларирате дохода си. Възможните опции са:

  - Таблица 6 (Доходи от упражняване на свободна професия) - Ако декларирате дохода си по този начин, това би означавало, че е трябвало да се регистрирате като самоосигуряващо се лице на основание упражнявана свободна професия и да плащате авансови социално- и здравноосигурителни вноски върху осигурителен минимум от 420 лв.

  - Таблица 7 (Доходи от възнаграждения по извънтрудови правоотношения) - Тук имаме една огромна нормативна дупка. От действащите нормативни текстове може да се заключи, че в тази хипотеза Вашите клиенти (ученици) - физически лица предвид факта, че сте осигурени по трудов договор, са имали качеството на Ваши осигурители по извънтрудов договор и е следвало да удържат и превеждат към НАП сумата на дължимите осигуровки (?!). Подобен извод звучи доста абсурдно, а и на практика никой не процедира по такъв начин. Освен това, ако попълвате тази таблица, ще трябва да подадете информация за всеки един Ваш ученик, който Ви е плащал за частни уроци.

  Като извод от горното изложение бих могъл да кажа следното - в настоящия момент нямате удобен (напълно законосъобразен) начин за деклариране на въпросните доходи от гледна точка на осигурителното им третиране. За чисто данъчни цели така или иначе може да си признаете 25% нормативно признати разходи. Ако извършвате редовно тази допълнителна дейност, може би е най-добре наистина да се регистрирате като самоосигуряващо се лице. Във всеки случай реализираният от Вас доход е облагаем и подлежи на социални и здравни осигуровки, освен ако не сте пенсионер, в който случай се дължат само здравни осигуровки.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->