Nina Kirilova Nina Kirilova касиер

Годишна декларация от земеделски производителЛице е с регистрация като тютюнопроизводител и едновременно работи и по трудов договор. През 2010 г. има получени суми като земеделски производител само субсидия за реколта 2009 г..


Какво трябва да попълни като приложения? Според мен попълва приложение №3, част I, табл.1, където посочва код-10 и сумата на получената субсидия без да попълва останалите редове, защото те са необлагаеми и Приложение №1 за получените доходи от трудовото правоотношение. Без таблиците за окончателния размер на осигурителния доход.Отговори

  • Здравейте,

    Напълно съм съгласен с предложения от Вас подход за попълване.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->