Потребител

запор на пенсия от 226 левазапорирана а по-късно и изтеглени ми бяха пари от сметка по която постъпва единствено пенсия от 226 лева на обща сума 2400 лева от ЧСИ без да съм получила писмо от ЧСИ за осъждането ми дойде ми като гръм от ясно небе защото съм редовна със моите сметки оказа се че съм осъдена за неизплатен кредит от 2009 год. по който съм поръчител редно ли е това и как да постъпя


Отговори

 • Здраейте,

  По отношение на първата част от въпроса ви, свързан с наложения запор по банкова сметка, следва да вземете предвид, че съгласно Гражданско процесуалния кодекс получаваните доходи от пенсия са несеквестируеми до размера на минималната работна заплата. Т.е. в случай че получавате доход от пенсия в размер на 226лв. същият се явява изцяло несеквестируем и върху него не може да бъде изпълнено.
  Така посочената несеквестируемост на доход от пенсия се запазва и ако паричните суми са постъпили по банкова сметка, но не по-рано от един месец преди налагане на запора. Запорното съобщение не поражда действие до размера на минималната работна заплата. Т.е. съгласно разпоредбите на закона суми, които са постъпили преди повече от един месец по банковата сметка на длъжника, са изцяло секвестируеми и върху тях може да бъде изпълнено.
  В настоящия случай от вашия въпрос разбирам, че по банковата сметка са били налични суми в размер по-висок от 510 лв. (минималната работна заплата) и следователно върху тези суми е бил наложен запор от съдебния изпълнител и същите са му били изплатени. В случай че сумата от 2400 лв. е била цялата наличност по банковата сметка, то в такъв случай имате право да възразите срещу изпълнението върху част от сумата, а именно до размера на минималната работна заплата.

  По отношение на втората част от вашия въпрос - относно осъждането за неизплатен кредит, по който сте поръчител, ви препоръчвам да се свържете с адвокат, който да прегледа документите, с които разполагате и да ви даде становище по въпроса какви действия бихте могли да предприемете, за да защитите правата си.

  За справка: чл. 446 и чл. 446а от ГПК;

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Анелия Батлева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

ЗЗЛД

-->