Даниел Маринов Даниел Маринов Потребител

Търговия на дребно и разносна търговияЗдравейте,Предстои ми регистрация на ЕТ с обект на дейност - търговия на дребно. Имам обаче и възможност за т.нар. разносна търговия, при която ще изпращам продукти и по куриер. Търговията на дребно попада в облагането по патентен данък. Като цяло неяснотата ми се състои в това как реално се съвместява търговията на дребно с разносната търговия. Присъствието на разносна търговия значи ли, трябва да се облагам подоходно?Благодаря предварително!


Отговори

 • Здравейте,

  Първо трябва да проверите дали дейността, която ще извършвате попадате в обхвата на „разносната тъговия“. Определение е дадено в Допълнителните разпоредби на Наребда № H-18 от 13 декември 2006 г. и това е: „ продажба на стоки или услуги извън търговския обект по предварителна заявка; за разносна търговия се счита и продажбата на вестници и списания за обекти, специализирани само за вестници и списания “.

  С годишен патентен данък се облагат физически лица, включително еднолични търговци, които извършват дейности, посочени в приложение № 4 от ЗМДТ/ Закон за местни данъци и такси/. В цитираното приложение с патентни дейности не е посочена дейността разносна търговия.
  В т. 3 от приложението се съдържа дейността търговия на дребно, извършвана в обект до 100 кв.м. търговска площ съобразно нетната площ на обекта. А по смисъла на ЗМДТ "обект" за целите на облагането с патентен данък е всяко място, помещение и /или съоръжение, включително на открито, където се извършва дейността.

  Следователно осъществяването на дейност "разносна търговия" не попада в обхвата на патентните дейности. В този случай облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец ще е формираната по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане данъчна печалба.


  За справка:
  - № H-18 от 13 декември 2006 г.,§ 1, т.1 на Допълнителни разпоредби;
  - т. 24 от § 1 на ДР на ЗМДТ;
  - чл. 26 ал. 1 от ЗДДФЛ.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер.

  Поздрави,
  Мануела Чонкова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->